Nesten all inclusive – dette dekker felleskostnadene på Møystad Økotun

Økotunet er unikt boligprosjekt, som tilbyr mer enn bare et nytt hjem.


Les mer om prosjektet her:
Salgsoppgave

Møystad Økotun er organisert som et borettslag med et innskudd, og månedlige felleskostnader.

Felleskostnadene dekker en andel av boliglånet ditt. På Møystad utgjør det 3 millioner pr. boenhet. I et borettslag betaler du en del av boligens verdi som innskudd, resten betales ned gjennom felleskostnadene. Borettslaget på Møystad har 50 års nedbetalingstid på sitt lån, noe som gir lavere månedlige kostnader enn om du skulle låne for hele boligen selv. Da ville nedbetalingstiden sannsynligvis bare være 25 år og de månedlige kostnadene betraktelig høyere.

Møystad Øktun blir et borettslag med et mye større tilbud enn vanlige borettslag. Felleskostnadene inkluderer bil, ett fellesmåltid i uka og en «hel bondegård».

I tillegg dekker felleskostnadene forsikring, bredbånd, vann, kloakk, eiendomsskatt, renovasjon, drift og utvendig vedlikehold.

Bil

Bildelingsløsningen fra OTTO består av 2 biler i ulike størrelser.  Norske privatbiler står i snitt parkert 95% av tiden. Ved å dele på bilene og kostnadene får du en rimeligere og mer fleksibel tilgang på transport. Bildelingen er enkel å booke via nabolagsappen Heime, og inviterer til samkjøring. OTTO leverer en fleksibel tjeneste hvor borettslaget kan justere antall biler etter behov. Skulle borettslaget ønske færre delebiler blir felleskostnadene lavere, og vil de supplere fordi behovet er større er det også mulig. Et vanlig billån sammen med boliglån, vil sannsynligvis utgjøre en mye høyere månedlig kostnad for en husstand enn felleskostnadene i økotunet.

Felles måltid

Tenk så hyggelig å komme hjem fra jobb en dag i uken og gå til dekket bord! Unge og gamle samles for å spise, prate og oppleve fellesskapet rundt et måltid, laget av naboene på rundgang. Etter hvert kan økotunet selv produsere nok råvarer til at kostnaden av dette måltidet nesten forsvinner fra fellesutgiftene.

Bondegård

Det er plass til å være selvforsynt med frukt, grønt, bær og proteiner til alle husholdningene på økotunet. Matproduksjonen vil kunne redusere de månedlige utgiftene til mat for alle, i tillegg til å besørge råvarer til fellesmåltider.

Inntekter

Økotunet får en unik mulighet til å skaffe inntekter som kan redusere fellesutgiftene etter hvert som borettslaget kommer på plass. Blir det overskudd fra solstrømmen i felleshuset kan den selges tilbake til nettleverandøren. Felleshuset kan leies ut til private selskaper og etter hvert vil det sannsynligvis være et overskudd fra bondegården som kan selges på utsalgene til bondens marked eller Reko-ringen på Hamar, som arrangeres jevnlig.