Ideen bak økotunet på Møystad

Ideen om et Økotun på Møystad oppstod i 2014. Eierne av Møystad gård, Katrine og Amund Aalstad, drev gården økologisk. Det betyr mye manuelt arbeid og fortrinnsvis stor variasjon i driften, noe som ikke er økonomisk bærekraftig. De begynte å undersøke muligheten for å dyrke økologisk mat til fordel for helse og miljø sammen med andre som delte deres interesse på gården, men det viste seg at norsk landbrukslovgining ikke åpner for at et gårdsbruk kan ha flere eiere.

I 2014 ble skogfrøplantasjen på det gamle hestebeite tatt ned. Her er det rikt jordsmonn omkranset av en kalksteinsrygg. Området er for lite til å drive maskinelldrift, for grøderikt til at det egentlig egner seg til skog og det er ikke lenger behov hestebeite.

Ideen om et moderne småbruk, hvor matproduksjonen fikk flere hender og det gode livet på landet kunne nytes av flere så dagens lys. Amund og Katrine søkte om omregulering i kommuneplanen, og arbeidet med å finne riktig form og innhold begynte.

Det ble fort klart at om man skal gå fra drøm til realisering av et boligprosjekt må man ha profesjonelle aktører med seg, som både kan faget og har finansielle muskler til å realisere prosjektet.

Nordbolig er en lokal boligaktør som er opptatt av innovasjon, og bidra til å finne nye løsninger for de samfunnsutfordringene som er knyttet til boligbygging. Nordbolig er også involvert i klimaprosjektet Ydalir på Elverum sammen med ZEN (Zero Emission Neighbourhood) og SINTEF. Møystad Økotun er en mulighet til å se på miljøpåvirkning og klimagassutslipp fra både boligbygging og livsstilen til beboerne. Vår ambisjon er et nabolagsprosjekt som kan bidra til å løse flere samfunnsutfordringer samtidig.