En moderne boform, eller 70-talls kollektiv?

Ingen felles ideologi, overbevisning eller religion. Naboen din på Møystad kan være hvem som helst. Nordbolig har forsøkt å planlegge et nabolag for «folk flest», hvor ulik bakgrunn, alder eller ambisjoner skal gjøre at vi lykkes med å skape et godt nabolag. Danske studier viser at det er færre konflikter der beboerne ikke er så like.


Alle boligene på økotunet inneholder det de fleste forventer i et hjem. Så velger du selv når du vil delta i fellesskapet eller kose deg hjemme. Velger du  å bruke fellesvaskeriet fremfor å ha vaskerom i egen bolig, får du vasket 4 vasker samtidig, slått av en prat med naboen, bedre plass på eget bad og slipper å tørke vasken i stua. Vil du bake boller fordi du venter gjester på eget kjøkken eller vil du bake boller og få gjester på felleskjøkkenet? Du velger. Skal du kose deg med en god bok eller ta pause fra en travel hverdag, setter du deg i egen stue eller i egen hage. Vil du diskutere boken du har lest  kan du sette deg i felleshuset.

I planleggingen av økotunet har arkitekten lagt til rette for private soner og fellessoner. Tanken er at disse skal forstås intuitivt, og sørge for at økotunet både tar hensyn til individet og til fellesskapet.

Når vi i Nordbolig forteller om Møystad Økotun er det flere som får assosiasjoner til hippiekollektiver  på 70-tallet. Disse viste seg gjerne å ikke være så levedyktige  på sikt. Ingen regler, uavklarte forventninger og usikkerhet i forhold til  hvem som satt igjen med utbytte av det arbeidet som ble lagt ned,  gjorde nok sitt til at de gikk av moten. Skal vi skape en mer bærekraftig måte å bo på for folk flest, må denne boformen ta innover seg vår tids forhold til privat eiendomsrett, og mulighet for verdistigning på egen eiendom. Økotunet er derfor organisert som et borettslag, hvor boligene kan videreselges på det åpne markedet med normal verdistigning. Innholdet i fellesarealer og fordeling av oppgaver besluttes av beboerne i fellesskap, og utbytte av arbeidet gir merverdi for alle.

Mange ønsker seg et småbruk  og det gode liv på landet, men det er gjerne ikke tilpasset det livet de fleste av oss lever med jobb, familie og fritidsaktiviteter. For mange blir det med drømmen. Nordbolig har forsøkt å designe økotunet slik at beboerne gjennom å dele på oppgavene knyttet til husdyrhold og mathager både kan oppleve småbrukerdrømmen og leve et moderne liv.

Salgsstart for Møystad Økotun blir 25.april. Det inviteres til åpent salgsmøte kl 18.00 på Scandic Hamar. Boligene på økotunet selges etter «første mann til mølla» prinsippet. Nærmere informasjon om påmelding kommer.