Husdyrhold

Sauer, høner og kanskje en gris?

Økotunet vil få en egen driftsbygning tilrettelagt for griser, høner og småfe. Tanken er at beboerne kan være selvforsynte med proteiner i tillegg til frukt, grønnsaker og bær fra mathagene.


I disse dager lammer sauene. Krøllete, nysgjerrige lam kommer til verden på ustøe ben, og etter et par timer hopper de rundt. Søyer av gammel Norsk spælsau klarer stort sett jobben selv, men litt ekstra vakthold i fjøset i disse dager er greit. Plutselig blir det et kopplam som må ha ekstra omsorg.

Høner liker ikke så godt snø, men så raskt vårsola skinner står de i døråpningen og soler seg. Høner er det mest takknemlige og enkleste husdyret å ha. De bidrar med egg, gjødsel, spiser matavfall og skadedyr. De bør holdes unna hagen etter man har sådd, og frem til plantene har fått etablert seg skikkelig.


Griser er også fine å ha til å bli kvitt matavfall, og de er gode å ha når man skal rydde nytt land til nydyrking. Små grisunger  skal ha det varmt og godt, og kan gjerne bo med andre dyr. De blir fort robuste, og får de nok selskap blir de veldig sosiale. Griser trives best om de får gå ute og rote i jorda. De må ha solide gjerder og søle til å verne dem mot solen.

Driftsbygningen har plass til både høner, sauer og griser. Innredning og hvilke dyr man velger å ha er opp til beboerne selv.

Å ha husdyr kan kjennes som både en stor forpliktelse og et stort sprang. Kan vi nok til å holde dyr? Er det veldig mye jobb? Husdyrhold forenkler gjødseltilgang og matproduksjonen, dessuten er det en stor berikelse for alle aldersgrupper.


For de som kjøper bolig i økotunet før 1. september, inngår kurs i husdyrhold på Lizas Småbruk. Her lærer dere om dyrehold fra unnfangelse til slakting. Vi håper at kurset både vil gi engasjement og lyst, slik at dyrehold blir en stor og viktig del av det å bo på økotunet.

Lizas Småbruk