Møystad Økotun får Norges første obligatoriske bildelingsløsning

Obligatorisk bildeling er kanskje den mest kontroversielle løsningen på økotunet.  Vi i Nordbolig er svært spent på hvordan det vil bli mottatt.

Bilen vår er mer enn et fremkomstmiddel, den er for veldig mange av oss en utvidelse av vår private sone. Hvordan kan vi overbevise 18 husstander om at det å dele bil både er billigere, mer fleksibelt og et nødvendig grep for å redusere utslippene våre?

Medvirkningsgruppa som har bidratt til utvikling av Økotunet i tidligfase syntes det å endre transportvaner og akseptere en bildelingsløsning var det mest utfordrende temaet. Men vi måtte finne en løsning som kunne redusere utslippene fra transport med 50%, om vi skulle ivareta ambisjonene for økotunet.

Vi valgte en bildelingsløsning fra bildelingsselskapet OTTO.

Økotunet får 2 elbiler i ulike størrelser. Bilene finansieres delvis over felleskostnadene og delvis via bruk. Booking av bil gjør man ved behov gjennom en app på mobilen. Samtidig som du booker kan du tilby andre å sitte på, eller utføre tjenester når man er på veien. For eksempel «Jeg skal på butikken, er det noen som vil sitte på?» eller «Jeg skal på hagesenteret, er det noen som trenger noe?» Slik reduserer man den totale bilbruken, og kan hjelpe hverandre med tidsklemma.

OTTO leverer biler komplett installert med teknologi fra Otto, tilgang til Otto-appen, forsikring, frakt, service, og dekkskift. Alt dette for at beboerne skal ha et så enkelt bilhold som mulig. OTTO kaller det bilfrihet. Ladekostnader samt vask og ettersyn tas hånd om av sameiet.

For å redusere utslipp fra transport må vi ha færre biler

Cirka 33% av de lokale utslippene våre kommer fra transport, først og fremst personbiltransport. En bil slipper ut 10-20 tonn CO2 i produksjon, vedlikehold og «end of life use». Det vil si at før bilen har kjørt en eneste kilometer har den et stort utslipp. Å halvere antall biler i nabolaget, vil derfor bidra til å halvere utslippene.  

Ved kun å ha elbiler som delingsbiler vil vi redusere utslippene ytterligere.  

Trenger vi egen bil? 

 1. Det koster 15 kroner i timen å eie egen bil.
 2.  Vi bruker bilen i gjennomsnitt kun 3,2 prosent av tiden. I løpet av et år står bilen parkert hele 8.480 timer. 
 3. Når vi bruker bilen, kjøres den i all hovedsak i nabolaget der vi bor. 60 prosent av alle registrerte kjøreturer er på under 5 kilometer, mens 75 prosent er under 10 kilometer. 

(Tall fra TØI)

Hvorfor delebil?

Det viktigste argumentet er å redusere det totale utslippet fra økotunet. Det nest viktigste er å spare areal. 

For å ivareta barns frie lek, samt få mest mulig areal til hagebruk og friarealer, blir parkeringen lagt til en felles parkeringsplass utenfor boligområdet. Stiene inn til boligene vil være tilpasset slik at utrykningskjøretøy kan komme til.  

Har vi lyst til å dele bil?

Fleksibilitet, personlig rom og preferanse er noe av det privatbilen byr på. Når vi nå må redusere dens plass i vårt liv, må vi finne ut hvordan vi gjør dette på en måte vi opplever som bedre.  

Her er en liste med godene av å dele bil

 • Billigere enn å eie egen bil
  • Tilgang til flere bilalternativer etter behov
  • Stillere og grønnere nabolag
  • Mer sosialt
  • OTTO ordner service og dekkskifte,- mindre å tenke på

Kollektivtransport

I tillegg til bildeling er selvsagt kollektivtransport, sykkel og gange alternative transportmuligheter for beboerne på økotunet. Økotunet har OK bussdekning og gode sykkel- og gangforbindelser. Det går buss 2 ganger i timen til Hamar og Løten fra Lovisenberg (5 min gange) på dagtid i ukedagene.

Vi håper beboerne også vil benytte seg av andre transportmuligheter enn bil. En kollektivreise slipper i snitt ut 10% av utslippene tilsvarende reise gjort med en personbil. Kollektivtilbudet er mindre fleksibelt enn egen bil, men å erstatte noen av dagens reiser med kollektivreiser utgjør en stor forskjell. Jobbreise med buss eller tog er ofte greit, men man må kjøre til fotballkamp i Åsbygda.