Mathager

Mange av oss lengter etter å dyrke mer av vår egen mat. Gleden av å høste egne gulrøtter og spise selvdyrka jordbær til frokost kan ikke måles i penger. Men det tar mye tid og krever litt kunnskap. økotunet håper vi at beboerne løser dette med å tilføre ulike erfaringer og kunnskap, samtidig som de deler på arbeidet. Nordbolig har med innspill fra Marianne Leisner i Norsk Permakulturforening, forsøkt å planlegge for en enkel og tilgjengelig drift av mathagene.

Verdikjeden for mat er sårbar, står for store klimagassutslipp og negativ miljøpåvirkning. Jo mer vi kan produsere selv, eller anskaffe fra nærområdet, jo bedre. Slik er også mathagene et viktig bidrag til å redusere utslippene fra husholdningene.

Det er satt av 12 mål til mathager på Møystad. Det tilsvarer 1 mål pr. familie og 2 mål til sammen for seniorkollektivet. FN beregner at en familie skal kunne leve av 1 mål matjord. Målet for økotunet er at beboerne blir selvforsynte med frukt, grønnsaker, bær og proteiner, men ikke melk og cerealer. Solkroken innerst bak dammen er det luneste og mest grøderike stedet på hele Møystad. Her kan man nok både lykkes med druer og aprikos. Ellers er området variert, med gode dyrkingsforhold både for grønnsaker, bær og frukttrær. I september arrangerer Nordbolig kurs i drift av mathager for kjøperne. Kurset er basert på prinsippene for permakultur og leveres av Marianne Leisner. Hun vil veilede beboerne i hvilke vekster som kan passe hvor, kompostering, drift og bruk.


Mathagene bør fungere i et samspill med dyreholdet. Husdyr kan tilføre både gjødsel, bekjempelse av skadedyr og redusere ugress.

Økotunet har ulike oppgaver beboerne kan engasjere seg i; mathager, husdyrhold, storkjøkken, biler og verksteder. Mens beboerne venter på å flytte inn vil vi arrangere medvirkningsmøter hvor alle kan velge å engasjere seg i de gruppene de er mest interessert i. Gruppen for mathager vil ha ansvar for å planlegge og organisere arbeidet i mathagene, og ev. salg av produkter etter hvert, men alle må forvente å bidra.

https://www.permakultur.no/