Tror på stabilisering av byggevareprisene

2021 har vært et utfordrende år så langt for byggebransjen med store prisøkninger på byggevarer og da særlig trelast og trebaserte produkter. Det er en rekke uheldige og samtidige omstendigheter som har skapt den ubalansen i markedet som vi opplever nå. I starten av pandemien ble produksjonen tatt ned globalt utfra en forventning om svekket etterspørsel. Den har i stedet økt mens tilgangen på råvarer har blitt svekket av bl.a. barkebilleangrep i Canada og transportutfordringer.

De store prishoppene vi har sett i år har skapt en uholdbar situasjon både for oss som utbygger og for kundene våre. For oss fordi økningene langt overgår det som dekkes inn av byggekostnadsindeksen som kontraktene reguleres etter frem til oppstart, og for kundene som likevel blir påført langt større kostnad på prisstigning enn det de har regnet med.

Det er imidlertid grunn til å tro at vi nå har lagt det verste bak oss og at vi vil se avtagende prisøkninger fremover og en utflating fra neste år. Det vil nok fortsatt ta noe tid før markedene er tilbake i full balanse igjen, men når det skjer så bør vi også kunne forvente en nedgang i prisene.

Vi håper og tror altså på en gradvis normalisering av situasjonen i tiden fremover.

,