Lærlinger på bedriftsbesøk

Tirsdag 18. desember var Driftskoordinator Kjetil og Daglig Leder Tore sammen med lærlingene i Nordbolig på bedriftsbesøk i Gausdal. Her besøkte vi de 2 bedriftene Nordbo Element, som er vårt søsterselskap, og Gausdal Bruvoll som leverer trelast til våre hus.

Fra venstre på bildet ser vi: Ali Hamdon, driftssjef Helge Stensgård (Nordbo Element), Kristian H. Andresen, Jonas Fridtun, Benjamin Dalehaug, Sondre Ensrud