Vil skape nysgjerrighet om yrkesfagene

 

NORDBOLIG Hamar vil sammen med ungdomsskolene i Hamar skape større interesse for yrkesfagene.

Trenden har snudd og flere unge søker yrkesfag nå enn for noen år siden. Men vi trenger enda flere unge som går dette utdanningsløpet. NORDBOLIG Hamar ønsker å være en bidragsyter til å vise ungdommen hvilke muligheter som finnes, og hadde i forrige uke møte med Ajer- Børstad- og Ener ungdomsskole med fokus på hvordan de kan skape enda mer nysgjerrighet hos de unge.

Nysgjerrighet og kreativitet

Vi må skape nysgjerrighet om yrkesfagene, og sammen med ungdomskolene kjører vi nå i gang en konkurranse mellom tiendeklassene på de tre skolene, forklarer Tore Runeberg som er daglig leder i NORDBOLIG Hamar og fortsetter: – Oppgaven går ut på å utforme miljøvennlige leiligheter i massivtre i det nye boligområdet Ydalir i Elverum. Ydalir ble valgt ut pga. at det er et fremtidsrettet nabolag som skal ha nullutslipp. Med andre ord en helt ny måte å tenke bygging på noe som gir stort rom for kreativitet.

Ener ungdomsskole er en av skolen som ønsker å delta. – Det er motiverende for elevene å se at kunnskapen de tilegner seg på skolen er relevant for arbeidslivet, og at deres tanker og ideer er interessant for noen utenfor skolen, forteller lærer Eva Lutnæs og legger til at konkurransen griper inn i flere av elevenes fagområder og gir elevene et innblikk i hva som er mulig å gjøre.

Kriteriene
Det er litt av en oppgave ungdommene står ovenfor. Leilighetene de skal utforme må ha en effektiv arealutnyttelse og planlegges for bruk av små familier med inntil 4 personer eller enslige/samboende par. Boligene skal ha høy miljøprofil og bidra til klimavennlige løsninger. Konkret skal dette gjenspeile seg i energiløsninger, materialvalg og transportløsninger. Boligene skal også være rimelige å kjøpe og eie.

Juryen
Juryen består av en sivilarkitekt, en arkitekt, en grafisk designer og daglig leder i NORDBOLIG Hamar. – Vi vil vektlegge at boligene har en miljøprofil, er nyskapende og bærekraftig. Både praktiske og estetiske løsninger er viktig, og løsningen må være kreativ og nyskapende. På denne måten håper vi at ungdommen får et innblikk i hvilke yrker som er involvert i et boligprosjekt, og hvilke muligheter som ligger innenfor de ulike yrkene, avslutter Runeberg som også ser fram til å starte opp samarbeid med Elverum ungdomsskole og Hanstad Barne- og Ungdomsskole.

Lærebedrift

NORDBOLIG Hamar er en godkjent lærebedrift og tar hvert år inn 2-3 nye lærlinger i tømrerfaget. NORDBOLIG har nå 5 lærlinger i bedriften, to nye startet nå i august.