Har du feil eller mangler på nybygg eller rehabiliteringsprosjekt? Vennligst fyll inn skjema under med detaljer – husk bilder.

  TYPE*

  For å reklamere på flere fagområder, vennligst send inn et skjema pr. fagområde. Hvis din reklamasjon gjelder fagområdet Ventilasjon, må det vedlegges bilde av serienummer på aggregatet og tekst/bilde av feilmelding som dokumentasjon.

  PROBLEM ELEKTRIKER*
  PROBLEM KJØKKEN*
  PROBLEM MALER*
  PROBLEM MURER*
  PROBLEM RØRLEGGER*
  PROBLEM TØMRER*
  PROBLEM VENTILASJON*