Tomteutvikling

Nordbolig anskaffer og utvikler tomteområder i Innlandet, på vegne av konsernet og/eller i samarbeid med andre utbyggere. Vi søker arealer som kan bli gode boligområder fra to mål og oppover, med beliggenhet i Mjøs-regionen og på Romerike. Det kan være tomter i eksisterende boligområder, i transformasjonsområder eller nærings- og industriområder. Tomteområder innenfor en to kilometer radius fra skole og barnehage, og inntil 10 kilometer fra nærmeste arbeids- og handelssentrum er å foretrekke.

Vi utvikler ikke eller bygger ut nye boligområder som går på bekostning av eller på kompromiss med sårbar natur eller matjord, men er interessert i områder tilknyttet LNF og som kan bli nye økotun med egen matproduksjon.

Nordbolig tar hånd om hele reguleringsprosessen. Vi vektlegger en god dialog med grunneiere, kommuner, fylker og andre offentlige etater og realiserer prosjektene på en solid og trygg måte. Nordbolig har som mål å samarbeide med reguleringsmyndigheter for å nå overordnede mål innenfor klima, miljø, folkehelse og klimatilpasning.

For å omregulere et område til boligformål kreves kunnskap og erfaring. Vi sørger for å gjøre veien fra råtomt via reguleringsplan til ferdig tomteområde lettere for både grunneier og beslutningsdyktige saksbehandlere i kommuner og fylkeskommune.

Har du et tomteområde til oss?

Nordbolig kjøper og regulerer:

 • Regulerte ubebygde tomter
 • Nærings- og industriområder som kan egne seg for fremtidig boligformål
 • Fremtidige boligområder som ligger inne i kommunens kommuneplan
 • Ubebygde områder som kan egne seg for fremtidig boligformål

Hvorfor selge til Nordbolig:

 • Lang erfaring og høy kompetanse
 • Gode prosesser med kommuner og offentlig forvaltning
 • Vi tar særskilte hensyn til klima og natur i våre utbyggingsprosjekter
 • Vår visjon er å bygge gode nabolag
 • Gjennomføringsevne
 • Gode tekniske løsninger
 • Fornuftige priser

Ta kontakt

Vurderer eller ønsker du å selge din eiendom, ta kontakt med oss i dag for en hyggelig og uforpliktende tomteprat:

Trond Olav Horten

Daglig leder

950 31 128