Norlys Arkitektur

Norlys Arkitektur er totalleverandør av arkitektur- og prosjekteringstjenester innen både nybygg og byggfornyelser. Vi har bred erfaring med utvikling av boligkonsepter tilpasset tiltenkte eiendommer, både enkelttomter og store felt. Med vår kompetanse kan vi bistå i alle faser i et prosjekt:

  • Tegninger: Skisser, salgstegninger, prospekttegninger, byggesøknadstegninger, 3D-perspektiver og arbeidstegninger.
  • Planer: Mulighetsstudier, illustrasjonsplaner, situasjonsplaner, utomhusplaner og stikningsplaner.
  • Prosjektering: Detaljer, statikkberegninger, energiberegninger, produksjons- og elementtegninger og materialister.

Norlys Arkitektur kan også hjelpe deg med utvikling av formingsveiledere til boligprosjekter som fokuserer på miljøvennlige utforming og materialvalg.

Vi har en egen katalog med ferdig prosjekterte eneboliger, flermannsboliger og blokkbebyggelse, og samarbeider tett med Nordbo Elementfabrikk. Dette sikrer en rasjonell og helthetlig prosess for alle våre kunder.

Ta kontakt også hvis du trenger:

  • Ansvarlig prosjekterende – tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig søker – tiltaksklasse 1
  • Energirådgiving knyttet til søknad om støtte fra Enova
  • Energimerking av nye bygg
  • C02– regnskap
  • Prosjekteringsledelse

Kontakt

Ta kontakt for en prat om hva Norlys Arkitektur kan gjøre for deg.

Justin Morehouse

Ingeniør / Driftsleder, Energirådgiver

905 31 237