Nordbolig Innlandet er en utbygger som bygger boliger og utvikler boligfelt i Innlandet og på Romerike. Vi prosjekterer og bygger trebasert småhusbebyggelse og boligblokker i samarbeid med solide underleverandører i regionen.

Nordbolig Innlandet realiserer vår visjon om å bygge gode, bærekraftige nabolag. Nabolag med blandet demografi, gode fellesarealer, aktiviteter og sosialt samvær på tvers av generasjoner, tilrettelagt for at beboerne kan være en ressurs for hverandre og lokalmiljøet.