Velkommen til Nordbo Element as

Nordbo Element AS ble etablert i 2005, og produserer ytterveggelementer i tre, samt gulv- og takelementer. Elementene produseres innendørs under kontrollerte forhold. Organiske materialer er derfor ikke like utsatt for vær og vind som ved tradisjonell plassbygging. På denne måten sikres raskt tette bygg og kortere byggetid som gir bedre uttørking, kvalitet, avfallshåndtering på byggeplass og totaløkonomi for kunden.

Vi tilbyr yttervegg-, gulv- og takelementer etter dine tegninger og spesifikasjoner til:

  • Eneboliger
  • Flerfamilieboliger
  • Blokkbebyggelse
  • Hytter
  • Garasjer
  • Støyskjermer

Elementene produseres i vår egen fabrikk i Gausdal kommune, noe som reduserer transportutgifter- og utslipp og bedrer klimaregnskap for alle våre kunder i Innlandet.

Adresse: Vestringsvegen 1888, 2653 Vestre Gausdal

Kontakt

Helge Stensgård

Driftsleder Nordbo Element

976 74 747