BEIAS gruppen har som oppgave å videreutvikle selskapene i gruppen, forvalte de verdier som skapes i datterselskapene og ha eierinteresser i annen relevant virksomhet av strategisk betydning for kjernevirksomheten

Nordbolig-konsernet leverer produkter og tjenester innen fagområdene bolig- og eiendomsutvikling, salg, arkitektur, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger.

Vår filosofi er at alle selskapene i gruppen skal ha ulike oppgaver og spisskompetanse, men skal spille på lag og utnytte felles ressurser. I sum representerer konsernet en unik tyngde innenfor våre fagområder. For våre kunder og samarbeidspartnere innebærer dette trygghet for de produkter vi leverer, og at vi alltid er til stede ved behov.

Vi startet i 1992 og har base i Hamar. Gjennom årenes løp har vi utviklet en sunn og solid økonomi. Vi mener suksess avhenger av dyktige og motiverte medarbeidere og samarbeidspartnere. Derfor ønsker vi å legge forholdene best mulig til rette for trivsel, da i form av et trygt og godt sosialt arbeidsmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver som gir egenutvikling og tett samarbeid. På denne måten har vi blitt en attraktiv arbeidsgiver for de med den beste kompetansen. Dette gjør oss til en naturlig samarbeidspartner for flere og flere.

Konsernoversikt

Lys grønn representerer selskaper eid sammen med eksterne utbyggere og grunneiere.