Aktiv voksen

På Møystad Økotun inkluderer felleskostnadene MYE!

Nesten som “all inclusive”

I nabolaget Møystad Økotun skal beboerne nyte godt av mange fellesskapsfordeler, også på utgiftsfronten. Mange av de vanlige bo- og leveutgiftene er lagt inn i borettslagets felleskostnader*:

 • Åtte biler til felles/individuelt bruk gjennom bildelingsordning
 • Middag 1 gang pr. uke
 • Kabel-TV/bredbånd
 • Forsikring av bygninger og boliger
 • Drift og vedlikehold utvendig av bygninger og boliger
 • Kommunale avgifter
 • Forbruk strøm og oppvarming felleshus
 • Renovasjon
 • Forretningsfører for borettslaget
 • Revisjonshonorar for borettslaget
 • Brøyting/strøing
 • Avsetning til framtidig vedlikehold
 • Fastavgift vann/avløp.
 • USBL-kontingent, årlig
 • Abonnement på Heime-app

Alle normale driftskostnader for din bolig på Møystad blir altså dekket av felleskostnader med unntak av forbruk strøm/vann i egen bolig og innboforsikring. Nesten “all inclusive”, altså.

Felleskostnader er estimert til kr. 15 613,- pr. mnd.* første driftsår for leiligheter i seniorkollektiv, og kr. 20 546,- pr. mnd.* for eneboliger.

*Endring i felleskostnader kan forekomme som konsekvens av renteendringer på felles lån som utgjør andel fellesgjeld pr. bolig. Nedbetaling av fellesgjeld er beregnet på 50 års nedbetalingstid og 20 års avdragsfrihet. Nominell rente på fellesgjeld er estimert til 4,05% p.a.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende boligprat, visning eller for mer informasjon.

Tor Arne Haugen

Salgssjef

951 03 333