Reklamasjon

Informasjon bolig

Har du feil eller mangler på nybygg eller rehabilteringsprosjekt så ber vi deg vennligst fylle inn skjema under med detaljer.

Fagområde

For å reklamere på flere fagområder, vennligst send inn et skjema pr. fagområde. Hvis din reklamasjon gjelder fagområdet Ventilasjon, må det vedlegges bilde av serienummer på aggregatet og tekst/bilde av feilmelding som dokumentasjon.

Personalia