Åtte biler til felles/individuelt bruk gjennom bildelingsordning