Nytt hus – finansiert av lavere strømregninger og billigere boliglån?

Sammen med våre arkitekter og energirådgivere i Norlys Arkitektur finner vi en økonomisk og estetisk energiløsning for deg og din nye Nordbolig bolig.

En ny bolig koster ofte mer pr. kvadratmeter enn en brukt bolig. Men jo eldre boligen er, jo mindre energieffektiv vil den sannsynligvis være. En ny bolig oppført etter 2017 er oppført med strengere krav til isolasjon og varmegjenvinning, og vil ha mye lavere energiforbruk enn en eldre bolig. Så det du betaler mer pr. kvadratmeter for en ny bolig enn en brukt, er fort dekket inn av lavere energikostnader og marginalt med vedlikeholdskostnader de neste 10 årene. Derfor gir også bankene bedre lånebetingelser til nye boliger gjennom grønne lån.

Fra energieffektiv til energiprodusent

Flere av våre kunder velger nå å investere i egne energikilder for å redusere strømregningen ytterligere. Solceller og bergvarme er de mest populære og effektive tiltakene. Gjort riktig vil man kunne få et plusshus, som produserer mer energi enn det forbruker, og du vil kunne selge strøm tilbake til nettselskapet.

Bergvarme

Leilighetene og flere av villaene Nordbolig har oppført i Strandvegen i Brumunddal er utstyrt med bergvarme. Bergvarme gir forutsigbare oppvarmingskostnader uavhengig av strømpriser, i motsetning til fjernvarme hvor prisen følger strømprisen. Bergvarme gir stabile innetemperaturer og sørger for rimelig oppvarming av varmtvann, som utgjør ca 40% av strømforbruket i en gjennomsnittshusholdning. Blokkene Nordbolig realiserte i Strandvegen i 2018 ble nylig presentert i HA med deres fordelaktige bergvarmeløsning. For hele 2022 var energiprisen fra anlegget på kroner 1,30 pr. kWh. SSB meldte i vinter at strømprisen for husholdninger medregnet avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, var i fjor på 235,3 øre/kWh i 2022

Solceller – kortreist strøm

Egne solceller er en effektiv måte å sørge for at svingninger i strømprisene ikke gir en uforutsigbar privatøkonomi. Selv i mørke Norge produserer solceller på tak strøm 10-11 måneder i året. Solceller gir energiproduksjon hjemme, litt som å ha frukt i egen hage. Gratis, uten transportkostnader, og du er sikker på at du ikke har fossilenergi i energimixen du bruker.  

En av Nordboligs boligkunder i Strandvegen fikk montert 39 solcellepaneler på sin nye bolig. Til sammen produserer de rundt 15.000 kilowattimer årlig.  Solcellepanelene utgjorde en ekstra investering på 300.000 kroner, hvor 35.000 kr ble dekket av ENOVA. Sammen med bergvarme kan denne villaen bli et nullhus,- et hus som produserer like mye energi som det forbruker.  Installasjonen ble prosjektert inn i den nye boligen, noe som sørget for god integrering av både paneler og teknisk infrastruktur i boligen. Våre husmodeller kan utstyres med integrerte solceller både på tak, vegg og rekkverk. Våre arkitekter Norlys Arkitektur gjør de estetiske tilpasningene som trengs, og våre energirådgivere hjelper deg med å finne den beste mixen av energibærere for din nye bolig.

Du kan lese mer om erfaringer fra våre kunder i disse artiklene fra Hamar Arbeiderblad:

https://www.h-a.no/gaute-og-erik-har-grunn-til-a-glise-slik-betaler-de-mye-mindre-enn-de-fleste/s/5-139-1274705

https://www.h-a.no/lars-arne-skal-sende-egenprodusert-strom-fra-boligen-til-hytta/s/5-139-1110322

, ,