Det kan lønne seg å kjøpe ny bolig nå

Har du vurdert å kjøpe ny bolig? Da kan det være lurt å gjøre det nå. I dag bygges for få nye boliger samtidig som interessen er økende. Markedssituasjonen gjør at kunden velger å sitte på gjerdet. Det kan medføre en økt prisvekst på nye boliger når markedet normaliserer seg og alle hopper ned fra gjerdet samtidig.

I de siste årene har det ikke blitt produsert tilstrekkelig med nye boliger i Norge. For 2023 forventes det å bli et underskudd på hele 11 000 boliger, ifølge Prognosesenteret. Akkumulert for de siste 3 årene er boligunderskuddet tilsvarende nesten et års produksjon med nye boliger i landet. Dette skyldes spesielt den sterke befolkningsveksten i by- og sentrumsområder, som ikke har blitt møtt med tilstrekkelig boligbygging. I tillegg kommer renteøkning og prisveksten som følge av koronaepidemien og krigen i Ukraina. Dette har medført en kraftig oppbremsing i boligsalget og boligbyggingen.

Når renter og priser igjen stabiliserer seg, og etterspørselen etter nye boliger øker igjen, vil prisene sannsynligvis fortsatt presses opp i mangel på arbeidskraft i byggebransjen, tilgang på materialer og et stort boligunderskudd som skal tas igjen

Slåttmyr Atrium

Hvis du vurderer å kjøpe ny bolig  kan det derfor være lurt å gjøre det nå. Det er mange gode boligprosjekter under bygging i Innlandet med flere usolgte enheter. Disse boligene får man kjøpt til fast pris og med overtakelse i løpet av kort tid. Nye boliger har minimale vedlikeholdskostnader og lavt energibehov, noe som gir mer økonomisk forutsigbarhet enn en brukt bolig.

Denne våren kan være et unikt mulighetsrom til å skaffe seg ny bolig med forutsigbare betingelser, før rentene stabiliserer seg og alle kundene hopper av gjerdet samtidig. Da får boligprodusentene raskt for mye å gjøre og prisene kan skyte i været. Kjøper du bolig i prosjekter som allerede ligger ute, slipper du å uroe deg for ytterligere prisvekst. Kunder som ønsker seg eneboliger med skreddersøm kan nå også sikre seg ny bolig til en forutsigbar pris i et marked som forventer ytterligere prisøkning.

For å skape økonomisk forutsigbarhet for deg selv  er et godt tiltak å binde renta på hele eller deler av lånet.  Ta kontakt med banken din for et tilbud tilpasset din økonomi og ditt behov for forutsigbarhet. Nye boliger kvalifiserer også til grønne lån som gir gunstigere rentebetingelser.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon vedrørende kjøp av ny bolig, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er her for å hjelpe deg.

, ,