Slåttmyr atrium – et tidløst og levende nabolag fra Norlys arkitektur og Nordbolig.

Indra Skrinskaite i Norlys arkitektur er ansvarlig arkitekt for de nye atriumsboligene på Slåttmyrbakken i Elverum. Indra er utdannet arkitekt fra Århus i Danmark med mastergraden sin fra NTNU. Hun har også et år med bærekraftstudier fra Universitet i Uppsala.

Indra har arbeidet med både reguleringsplaner, mulighetsstudier, hytter, eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse og blokker. I arbeidet med utformingen av Slåttmyr atrium forteller Indra om et unikt engasjement med input fra alle fagområder i konsernet, noe som har gitt et veldig gjennomarbeidet prosjekt, med solid kvalitetssikring.

Slåttmyr Atrium

Når Indra skal svare på hva hun er mest fornøyd med ved prosjektet innleder hun med hvordan prosjektet presenterer Nordboligs verdier knyttet til samfunnsansvar og gode nabolag. Atriumshusene kommer i flere størrelser, slik at nabolaget er lagt til rette for både barnefamilier og godt voksne som kjøper den boligen de skal bo i resten av livet. Beboere får delebod med felles utstyr og får bli med å bestemme innholdet i fellesområdene, noe vi håper skal bidra til en god nabolagsfølelse helt fra før beboerne flytter inn. «Å få jobbe for en aktør som er opptatt av å skape noe unikt, og noe bedre for beboerne og miljø er veldig motiverende for meg» sier Indra.

Når det kommer til estetikken til selve atriumshusene forteller Indra at hun har valgt stramme linjer som for å skape et funksjonalistisk og tidløst uttrykk. Boligene skal blande seg naturlig inn i omgivelsene og fasaden med synlige trestrukturer skal harmonere med furuskogen. Dette er en bolig hun selv kan tenke seg å bo i.  

Åpne og gode rom som har rikelig med naturlig dagslys gir prosjektet en unik bokvalitet. Den skrå himlingen og de store vinduene i stuen som vender mot det private og skjerma atriumet, gir mye lys men lite innsyn. Dette gir atriumshusene bedre kvaliteter enn mange enkeltstående eneboliger, som gjerne får mer innsyn, selv om atriumshusene er plassert tettere sammen.

Planløsningen er svært arealeffektiv, uten at rommene blir trange og små. Det er lite dødt gangareal. Selve atriumet virker som en naturlig forlengelse av boligen, som gjør at den virker større. Skillet mellom ute og inne viskes bort. Dette sammen med muligheten for ytterligere skjerming av atriumet, mulighet for mer bodareal og flere bruksmulighter i 2. etasje gir en veldig fleksibel bolig, som er enkel å tilpasse kjøperens behov.

, ,