Møystad Økotun, intervju med arkitekten

Møystad Økotun er tegnet av Lukasz Rosochacki i Norlys arkitektur. Lukasz er utdannet arkitekt fra NTNU og har hatt Bærekraftig Arkitektur som hovedfagsområde. Norlys Arkitektur, som er et datterselskap i Nordbolig,  jobber både med nabolagsopplevelsen, klimaregnskap og design for å redusere utslipp og øke trivselen for beboerne.

Lukasz legger vekt på at det viktigste grepet for å redusere utslipp fra bygg er effektive planløsninger og fleksibelt design, som gjør det mulig å tilpasse bygget til tomten og legge til rette for flere typer bruk. Plassering er viktig for å maksimere dagslys, tilpasse bygget for produksjon av solenergi, og redusere energitap. Å tilføre solenergi er et viktig grep for å balansere utslippene.

Økohusene på Møystad har også fått et annet designgrep. De er gjort fleksible i størrelse, slik at de kan tilpasses ulike familiers størrelse.

Husene, felleshuset og leilighetene er plassert i et tun for å legge til rette for et tydelig fellesskap rundt felleshuset på den ene siden av boligen. På den andre siden er det åpent ut mot jordene og tilgang på mer privatliv, når man ønsker det.

Hvis du skulle dra frem et element på Økotunet du er spesielt fornøyd med Lukasz, hva ville det være?

«Dammen i mathagen. Her vil det være fullt av liv fra både mennesker, fugler og insekter.  I tillegg tenker jeg at hovedattraksjonen utenom de fine husene, og naturen, er aktivitetene som er muliggjort rundt felleshuset. Dette vil være møtestedet for alle beboerne uavhengig av alder, og det som utgjør det unike ved å bo her. Felleshuset vil være et sted hvor alle vil kunne finne rom for sine hobbyer og samvær med andre.»

Videre forteller Lukasz «Denne måten å bygge bærekraftige nabolag på er veldig innovativt. Både bygg, natur og det å leve et godt liv er forsøkt hensyntatt. Jeg tenker dette er det mest bærekraftige og fremtidsrettede vi kan gjøre, for å møte de utfordringene vi står over. Jeg håper prosjektet kan være med å vise at det er mulig å leve og bygge mer bærekraftig, uten at det tar 60 år å kompensere for byggets utslipp.»

Hva vil erfaringene fra Møystad ha å si for deg og Norlys Arkitektur?

«Vi som arkitekter og utbyggere har tilegnet oss utrolig mye ny kunnskap i utviklingen av dette prosjektet. Jeg er veldig stolt av å ha fått lov til å være med på dette. Jeg har fått lov til å utfolde og utfordre meg selv, for å finne så gode løsninger som mulig. Ikke minst er jeg stolt av teamet som har jobbet sammen for å få dette til i Norlys og Nordbolig. Jeg er så glad for at vi nå lykkes med å realisere dette unike prosjektet. Gjennom arbeidet vi har gjort på Møystad har vi funnet nye byggemetoder og etablert høyere klimaambisjoner for våre fremtidige prosjekter.»

, ,