Kjøpe ny bolig nå, eller vente?

Å gjøre store investeringer i urolige tider kan virke avskrekkende, og det er lett å tenke at det kan være bedre å vente. Men endring i livssituasjon eller behov for å forberede seg til en enklere tilværelse lar gjerne ikke vente på seg til bedre tider. Og hva er bedre tider?

Styringsrenten til Norges Bank er fremdeles lav sammenlignet med før finanskrisen, da styringsrenten nærmet seg 6%. Heldigvis er signalene fra sentralbanken i dag, at de venter en topp for styringsrenten på rundt 3 %.

Den andre kostnaden knyttet til bolig som i stor grad påvirker privatøkonomien vår, er de høye strømprisene. Vi nordmenn har vært vant til svært lave strømpriser sammenlignet med resten av Europa. Boligene vi har bygget tidligere har derfor ikke tatt særlig hensyn til hvor mye strøm de trenger til oppvarming. En enebolig oppført før 1997 vil i snitt trenge 138 kwh pr kvm/ år til oppvarming, mens i våre nye boliger oppført etter TEK17 standard har vi boliger som ikke trenger mer enn 31 kwh pr kvm/ år.  Så en ny energivennlig bolig kan gi deg bedre økonomi.  

150 kvm *31 kwh *2 kr = 9 300 kr. pr. år
150 kvm * 138 kwh *2 kr = 41 400 kr. pr. år

For en bolig på 150 kvm og en energipris på 2 kr pr kwh vil det gi en årlig besparelse på 32.000 kr. I tillegg kan du legge til løsninger som forsyner boligen med egen energi som solceller, solslynger eller varmepumper og redusere strømregningene ytterligere.

Det reduserte energiforbruket til nye boliger, gir også tilgang på grønne lån. Her tilbyr bankene lavere rente enn til andre boliger.

https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/privat/lan/boliglan/gront-boliglan.html

Når du velger nytt trenger du ikke sette av penger til renovering. Alle delene i en ny bolig har en levetid på 10 til 60 år. Det gjør det både billigere og enklere å bo. Like viktig er det kanskje at det er du som bestemmer hvordan du vil ha det, og hva du har råd til nå.

Markedet vil snu. For å holde tritt med behovet for boliger i landet bør det bygges 29.000 nye boliger hvert år. De siste to årene har vi ikke greid å realisere mer enn 22.000 boliger i året, og sannsynligvis vil det være like få i 2023. Det gir et akkumulert boligunderskudd på over 20.000 boliger, som det vil ta flere å ta igjen. Dette vil sannsynligvis gi en påfølgende prisvekst, som de som kjøper ny bolig nå vil ha nytte av i form av økt verdi på egen bolig etter kort botid.

Å kjøpe ny bolig i dag kan derfor vise seg å være et godt tidspunkt. Velkommen innom et av våre salgskontorer for en boligprat.

, ,