Borettslag kutter i stømregningen

De høye strømprisene er krevende for de fleste husstander. Du kan gjøre grep som reduserer regningen og oppgraderer boligen med støtte fra ENOVA. 

Nerkværn borettslaget i Brumunddal og Fagerlia borettslag i Lillehammer har besluttet å gjøre tiltak for å redusere strømregningen for beboerne. Når fasaden hos Nerkværn krevde vedlikehold bestemte de seg også for å etterisolere. Og når Fagerlia så behov for å utbedre yttertaket så de også muligheten til å etterisolere mot loftene.  Etterisolering av boligen gir lavere energiutgifter og bedre bokomfort. I tillegg kan energitiltaket forbedre energimerket på boligen og øke markedsverdien.  

Etter ENOVAS beregninger vil etterisolering av vegg fra 10 til 25 cm isolasjon med ny vindtetting gi en potensiell energibesparelse på 37 kwh/m2 til en bolig på 100 m2. Med en energipris på 2 kr pr kWh tilsvarer det 7400 kr i året. 

Etterisolering av taket fra 10 cm til 30 cm isolasjon gir en potensiell energibesparelse på 23 kWh/m2 for en bolig på 100 m2, og med en energipris på 2 kr pr kWh tilsvarer det 4600 kr i året. 

Kravet til isolasjonsmengde har økt i takt med nye tekniske forskrifter. Boliger oppført etter 2017 har svært lavt energiforbruk.  Det er mest å spare på etterisolering av eldre boliger. 

Bør du etterisolere?

Etterisolering egner seg godt for deg som: 

  • Har et hus bygget på 80-tallet eller tidligere. 
  • Skal pusse opp. Når du først er i gang med oppussing eller oppgradering, er det både enklere og rimeligere å etterisolere samtidig.  
  • Skal bytte bolig. Både når du vurderer energistanden ved kjøp og hvis du skal pusse opp før innflytting. Energimerket gjør det mulig å skille godt isolerte boliger fra dårlig isolerte. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, og skalaen går fra A (best) til G.  
  • Ønsker å reduserer varmetapet i boligen din. 

Nordbolig tilbyr Enova godkjente Energirådgivere, som kan gi råd om hvilke tiltak som lønner seg for din bolig. Hvorvidt man får mest igjen for å bytte vinduer, etterisolere tak og fasade, eller bytte varmekilde, evt. strømkilde, avhenger av boligens alder og kvalitet. Enova tilbyr 5000 kr i støtte til Energirådgivning. 

Gode grunner til å velge energirådgivning

  • Du får en grundig vurdering av boligens energitilstand, som gjør det lettere å prioritere energitiltak. 
  • Du sikrer at tiltakene du gjennomfører sparer deg for mest mulig energi. 
  • Boligen kan få bedre energimerke. 
  • Med tiltaksplanen får du oversikt over hvilke tiltak som gir støtte fra Enova. 

For energirådgivning til din bolig ta kontakt med  Robert Westbye Erichsen 

990 51 666, robert@nordbolig.no   

, ,