Befaring i strålende sol

I strålende sol viste Strandvegen Panorama seg fra sin fineste side da ordfører Anita Ihle Steen og planutvalget i Ringsaker kommune kom på besøk.  

For en drøy uke siden var Ihle Steen, planutvalget og plansjef Anne Gunn Kittelsrud fra Ringsaker kommune var på befaring i Strandvegen. – Strandvegen Panorama ble kåret til årets småhusprosjekt 2020 av Boligprodusentenes Forening, og mye av den prisen skyldes alt dette her, sier tomteutvikler i Nordbolig Terje Hubred, og peker utover feltet. – Her drar beboerne i samme retning, de følger Formingsveilederen vi i Nordbolig har utviklet og da fremstår feltet som helhetlig og gjennomført. Beboerne trives, og det er det viktigste for oss, sier Hubred.

Felleskap og livsglede

Ved ethvert nabolag Nordbolig bygger er målet å skape gode, bærekraftige nabolag med mer felleskap og livsglede. – Det er artig å se hvor flott det har blitt her. Jeg forstår godt at de som bor her trives, uttalte ordfører Ihle Steen, og roste både bokvalitetene og demografien som Strandvegen Panorama har.

Godt samarbeid

Befaringen gikk gjennom de tre ulike byggetrinnene. Fra første trinn, som ble kåret til årets småhusprosjekt 2020. Videre til trinn to som er under bygging og til trinn tre som straks er salgsklart. – Jeg vil få rette en stor takk til Ringsaker kommune. Uten et godt og tett samarbeid med dere hadde ikke Strandvegen Panorama blitt til. En administrasjon som har vært lydhør og løsningsorientert, og en utbyggingsavtale hvor kommunen har forskuttert store infrastrukturkostnader, har vært helt nødvendig, avslutter Hubred til stående applaus.

, ,