Samarbeid med Kardia på tekniske løsninger

Kardia AS tilbyr en smartere organisering og utnyttelse av de tekniske og elektriske enhetene i din bolig. NORDBOLIG har nå  prefabrikkerte tekniske rom i utvalgte boliger for optimal plassutnyttelse. Med Kardia Prefab samles og organiseres alle tekniske elementer  i kun én kompakt enhet. Du kan lese mer om løsningene fra Kardia her

Vi er opptatt av å bygge hus folk trives med å bo i. Kardias produkter gir våre kunder bedre kontroll og oversikt i sine boliger. Det tekniske anlegget fra Kardia, som tilbys på et utvalg av boliger, monteres kjappere og med mindre feil. Med et slikt kompakt teknisk skap gjør det enklere å få til gode planløsninger.

,