Vi satser i Moelv

Se for deg et sentrumsnært boligområde i et hyggelig parkanlegg med turstier langs Moelva. Et hyggelig nabolag som legger stor vekt på fellesskap, delingsløsninger samt gode vekstvilkår for spiselige planter og vekster. Samtidig skal det bli et bra område for eksisterende bebyggelse. Det skal Nordbolig skape i Moelv.

Godt samarbeid
– Gjennom et godt samarbeid med grunneiere, Ringsaker kommune samt Asplan Viak, har vi startet et planarbeid som etterhvert kan bebygges med flere hundre leiligheter, forteller Terje Hubred i Nordbolig og fortsetter: – Vi har fått positive signaler fra myndighetene gjennom første høringsrunde. Nabolaget har fått god informasjon om planene, og er engasjert. Arbeidet videre skal sikre et trygt bomiljø, også for eksisterende bebyggelse.

Vegen videre
I skrivende stund vurderer kommunen å utvide planområdet som kan gi en enda bedre utvikling av Moelv sentrum langs elva. Planarbeidet vil åpne for utvikling også for kultur, idrett og skole.

Øko+ satsing
– Vi vil forankre utviklingen av prosjektet i vår øko+ satsing med fokus på gode nabolag med bærekraftig byggemetode, boform og utomhusarealer tilrettelagt for gode vilkår også for både blomster, bier og trær, avslutter Hubred.

Illustrasjon: Asplan Viak Hamar, v/Julie Grindborg og Simen Stori.

,