En annerledes skoleoppgave

Hvordan kan vi legge til rette for en livsstil som halverer utslipp av klimagasser? 10-trinn ved Ener ungdomsskole har brukt det siste skoleåret på å finne svaret.

NORDBOLIG inviterte elevene til en konkurranse der oppgaven var å vise hvordan man kunne bidra til å løse klimaproblemet gjennom hvordan vi lever og bor. Ville elevene se for seg andre løsninger enn oss voksne?

– Det har vært en interessant og lærerik oppgave, og veldig morsomt at vi måtte finne alternative løsninger og gjøre vår egen research for å finne løsninger på oppgaven. For oss var dette en helt ny og annerledes måte å jobbe på, forteller Sunniva Alm-Kristiansen, Iselin Sømoen og Alexandra Namseid Gabrielsen. Sammen med Guro Lilleby og Mathias Bø Hveberg var de skolens nominerte til finalen.

Økolandsby i Minecraft
I besvarelsen skulle elevene ta utgangspunkt i mulige fellesskapsløsninger i et Økotun bofellesskap, slik som for eksempel lekeplass, bildelingsløsning, utekjøkken o.l. Oppgaven ble løst i kunst og håndsverktimene, mens de ivrigste også jobbet hjemme. – Når vi fikk utdelt oppgaven virket det skummelt ved at det var en veldig stor oppgave, samt at dette kom til å bli for mye for oss. Men det viste seg og være en artig oppgave, som har gitt mersmak i forhold til yrket, forteller Sunniva, Iselin og Alexandra. Lærerne Eva Lutnæs og Emil Elvsvebakken synes oppgaven elevene fikk var utfordrende. Elevene har vært ivrige og kreative. Noen har løst oppgaven ved å bygge opp Økolandsbyen i Minecraft, noen bygde den opp som pappmodeller mens andre igjen skisserte med penn og papir. Kreativiteten har blomstret.

Imponert over kvaliteten
– Juryen er imponert over kvaliteten på oppgavene elevene har levert. Oppgavene deres er veldig gode bidrag hver for seg og hadde alle satt seg sammen og løst oppgaven som en gruppe, så mener vi at de ville ha skapt et drømmeprosjekt, forteller Terje Hubred i Nordbolig, og legger til at i utgangspunktet er alle de fem som gikk til finalen vinnere. Til slutt ble det løsningen som Alexandra Namseid Gabrielsen leverte som vant. Hennes besvarelse viser god teknisk innsikt, gjennomtenkte løsninger for energisparing og hadde en reflektert vurdering av at de ulike løsningene koster penger.

,