Vi har dobbeltboligforsikring

Unngå doble boutgifter! Vi har dobbeltboligforsikring fra Söderberg & Partners på en rekke av våre prosjekter, og dekker faste bokostnader med inntil kr 15.000 pr. mnd. i inntil 9 mnd., dersom du ikke får solgt din nåværende bolig.

Vil du vite mer om hvilke prosjekter dette gjelder så ta kontakt med våre selgere:

Tor Arne Haugen: 951 03 333 // tor.arne@nordbolig.no
Finn Haug: 416 33 354 // finn@nordbolig.no