Ingeniør/ BIM-koordinator


Michael Granli (35) er vår Ingeniør/ BIM-koordinator. Han har 10 år med arbeidserfaring og hans speialområder er prosjektering, statikk, dimensjonering og BIM.

Til daglig har Michael rollen som ansvarlig prosjekterende. Han arbeider med detaljprosjektering av eneboliger og prosjektboliger i tre og stål. Utarbeider byggesøknadstegninger og arbeidstegninger. Utfører statiske beregninger, energiberegninger, og lager brannskisser. Koordinerer eksterne underleverandører mtp. prosjektering.

Han har hovedansvar for utarbeidelse, revidering og vedlikehold av Nordbolig sin detaljsamling, samt. 3D-modellering og vedlikehold av de digitale filene til Nordbolig sine standardboliger. Som BIM-koordinator har han ansvar for utforming/ oppbygging og standardisering av malfil/ templates m.m.