Vi kjører kun privatvisninger

NORDBOLIG tar smitterisiko på alvor og følger helsemyndighetenes og Boligprodusentenes forenings råd.

Retningslinjer ved visning:
Vi kjører kun privatvisninger.
Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet.
Husk god hoste- og håndhygiene.
Vi holder minst 2 meters avstand.

Retningslinjer for kontraktsmøte:
Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.

Retningslinjer ved overtagelse:
Møtes utenfor boligen på 2 meters avstand.
Kjøper har med seg sin egen private blå kulepenn for å underskrive dokumente.
Kjøper går inn og noterer evt. feil og mangler.
Utbyggers representant går igjennom boligen etter kjøpers befaring og ser om alt er ok.