Bygger boliger med 16880 Legoklosser

Elevene ved 10.trinn ved Ener ungdomsskole regelrett kastet seg over legoklossene da Tore Runeberg i Nordbolig overrakte Lego til den nette sum av 29.000 kroner til skolen.

Legoklossene ble delt ut i anledning Rethink, en konkurranse arrangert av Nordbolig hvor elevene i 10. trinn ved Ener ungdomsskole har fått i oppgave å modernisere fire av Nordbolig sine hustyper. – Det er mye mer spennende å gå inn i klasserommet til elevene med en oppgave som har klare paralleller til arbeidslivet. At elevene synes timene går alt fort er et tegn på konkurransen engasjerer, forteller lærer Eva Lutnes.

Stort engasjement
Det er brede smil og stor iver blant elevene etter hvert som de ulike husene begynner å ta form. Noen har en gjennomtenkt plan på hvordan huset skal bli, mens andre lar husene bli til mens de bygger. – Jeg begynt med skrive opp hva huset skulle inneholde, så tegnet jeg en skisse før jeg startet å bygge. 2. etg. skal forskyves slik at den stikker utenfor 1.etg. Da får man plass til både carport og takterrasse, forklarer Dina Lidahl Lillejordet (15) ivrig.

Fokus på yrkesfag
– Vi i Nordbolig er opptatt av å sette fokus på yrkesfag og da spesielt yrkesfagene byggfag. Gjennom legobyggingen håper vi at elevene får et innblikk i hvordan en bolig blir til, og hvilke yrkesgrupper som er involvert i prosessen, sier Runeberg og fortsetter: – Om noen år er det kanskje en eller flere av disse elevene som begynner å jobbe for oss. Det synes jeg ville vært veldig hyggelig. – Jeg opplever at elevene synes det er stas at Nordbolig ønsker at de skal utvikle boligløsninger og setter opp en stor jury til å vurdere forslagene, avslutter Lutnes og gleder seg til å se alle bidragene og hvem som tilslutt stikker av med seieren.