Lærlinger – vår viktigste rekruttering

– Det er viktig med rekruttering til bransjen, og derfor satser vi stort på å være en lærlingbedrift for tømrere, sier Marius Brænd, faglig leder for lærlinger i NORDBOLIG.

NORDBOLIG bruker lærlingeordningen aktivt for å rekruttere nye tømrere. – 12 av dagens ansatte startet opp som lærlinger i bedriften.I snitt tar vi inn 3 nye lærlinger i året, og har per dags dato 6 lærlinger, forteller Brænd og sier at dette er den beste måten å sikre seg dyktige tømrere på.

På egne ben
Sigurd Skjæret (21) og Joakim Siljubergsåsen (26) er to av de ansatte i NORDBOLIG som har gått fra å være lærling til fast ansatt. – Du går fra å være nederst på rangstigen til å få ansvar, sier de to guttene og ler.Men fra spøk til alvor, tiden som lærlinger ser de på som en fin og lærerik tid. Da fikk de prøvd seg på det meste, og det var alltid en tømrer å rådføre seg med hvis de stod fast. – Som lærlinger lærte vi mer på en mnd. enn vi lærte til sammen på årene vi gikk på skolen, forteller Skjæret ogSiljubergsåsen. Nå står de på egne ben, som eget tømrerlag. – Nå har vi ingen andre å rådføre oss med ute på plassen til enhver tid. Vi må ta egne avgjørelse, og være tro mot det vi har lært som lærlinger. Ingen dag er lik. Det er nye bygg som byr pånye utfordringer, forteller de to karene som liker de varierte arbeidsoppgavene tømreryrket byr på.

Lære mest mulig
Denne uken tok NORDBOLIG i mot tre nye lærlinger fra Elverum – og Stange videregående skole.- Jeg ser fram til å få utfordringer og lære mest mulig, forteller Benjamin Dalehaug (18) som sammen med Jonas Fridtun (21) og Ali Jamal Hamdon (23) har startet opp som tømrerlærlinger hos NORDBOLIG. Siden de har vært i praksis hos NORDBOLIG i skoletiden er de kjent med bedriften og gleder seg til å komme i gang. – Nå skal det vi har lært på skolen bli prøvd ut i praksis, forklarer de tre guttene som ser fram mot ei spennende og lærerik tid.

Gjøre jobben riktig
– Når lærlingene kommer til oss blir de fordelt på hvert sitt lag som består av to tømrere. Disse to har ansvar for å lære opp lærlingen ute på byggeplassen. Det første året forventer vi ingen produksjon. De er her for å lære. Vi har fokus på kvalitet, og vil at de skal lære seg å gjøre jobben riktig, forklarer Brænd og legger til at etter hvert som tiden går vil de få mer ansvar.

Fra lærling til læremester
Tømrer Marius Skivenes startet selv opp som lærling i NORDBOLIG i sin tid. Nå har han og Jonny Werner Kjeverud ansvar for lærlingen Jonas Fridtun. – For min egen del er det fint å ha en lærling med seg på laget. Man vokser selv på å ha ansvar for andre og lære de opp, forteller Skivenes som legger til: Jonas Fridtun var i praksis hos oss og vi så at han var veldig flink. Vi ønsket  at han skulle få lærlingplass i NORDBOLIG, og at vi skulle få han på laget vårt.
– Akkurat det er nøkkelen til at lærlingordningen fungerer så godt hos oss, avslutter Brænd: – Tømrerne selv må ha en lyst og et ønske om å ha med seg en lærling.