Elianne Scholten tegnet framtidens bolig og vant

Med en nyskapende og bærekraftig leilighet vant Elianne Scholten (16) fra Ener ungdomsskole konkurransen om så skape en leilighet for framtiden.
Konkurransen er et samarbeidsprosjekt mellom NORDBOLIG og Ener undomsskole, hvor målet har vært å skape mer interesse og nysgjerrighet rundt byggfagene. – Dette har vært et kjempemorsomt prosjekt for elevene. De har vist stort engasjement og iver for å løse oppgavene. De syntes nok det var litt vanskelig i starten, men med litt inspirasjon og veiledning løste de oppgavene veldig godt, forklarer lærer Eva Lutnes. 

Kriteriene
Det var litt av en oppgave elevene stod ovenfor. Leilighetene de skulle utforme måtte ha en effektiv arealutnyttelse og planlegges for bruk av små familier med inntil 4 personer eller enslige/samboende par. Boligene skulle ha høy miljøprofil og bidra til klimavennlige løsninger. Konkret skulle dette gjenspeile seg i energiløsninger, materialvalg og transportløsninger. Boligene skulle også være rimelige å kjøpe og eie. Den som besvarte oppgaven best var Elianne Scholten. Hun var en av 6 som gikk videre til finalen. – Dette var ikke forventet, men veldig gøy, forteller Elianne og forsetter: Jeg har vært opptatt av å bruke naturen som materiale i løsningen min. Derfor er det blant annet brukt grovt tre i rekkverksstolpene, med glass i mellom slik at naturen ikke spærres ute. Videre har jeg laget blomsterkasse ved kjøkkenvinduet slik at man kan dyrke blant annet urter rett utenfor kjøkkenvinduet. Ellers er leiligheten åpen og lys, med mange vinduer. Jeg liker at naturen kommer inn i huset.

Imponter over elevene
Juryen som bestod av sivilarkitekt Hanne Marie Lium, arkitekt Stian Svalheim, grafisk designer Cathrine Snarud Øverby, leder for massivtre Kay-Uwe Lutz Grieger og daglig leder i NORDBOLIG Tore Runberg er imponert over bidragene de har fått. – Det er tydelig at mange har jobbet godt med oppgaven sin. I vår vurdering vektla vi at løsningene er:

  • Nyskapende og bærekraftige.
  • Materialløsninger er både praktiske og estetiske.
  • God arealutnytelsen.
  • Løsningen var nyskapende og kreativ,

Et brennende engasjement
Runeberg har et brennende engasjement om å skape mer oppmerksomhet rundt yrkesfag, og at ungdom i dag skal se og oppleve hvilke muligheter som ligger i disse yrkene. I tilegg til konkurranse har NORDBOLIG støttet Ener ungdomsskole med midler slik at elevene ved arbeidslivsfag har fått mulighet til å bygge en bålplass som skolen kan benytte seg av. – Jeg har hatt med meg en gjeng på ca. 8 elever, som har jobbet med å lage en bålplass til bruk i skoletiden. Vi har brukt 8-10 timer på høsten, og like mye tid på våren på å komme så langt vi er nå. Ener har fokus på friluftsliv i profilen sin, og vi har savnet et skikkelig sted å lage mat ute når vi ikke er på tur. De tre fagene Fysisk aktivitet og helse, Natur, miljø og friluftsliv og Mat og helse kommer alle til å få god nytte av bålplassen, forteller lærer Emil Elvsvebakken og legger til:  – Både elever og lærere har satt pris på å få muligheten til å jobbe mer praktisk med yrkesfagene, og takker for muligheten NORDBOLIGhar gitt oss.

Lærebedrift

NORDBOLIG Hamar er en godkjent lærebedrift og tar hvert år inn 2-3 nye lærlinger i tømrerfaget. NORDBOLIG har nå 5 lærlinger i bedriften, to nye startet nå i august.

De andre bidragene som utmerket seg: 

Vilde Haugen Grytting (15)

Sigurd Myrbakken (15)

Samuel David Niedermaier (16)

Hedda Bagsjøberget (16)

Ragnhild Flencold (15)