Null utslipp og null boliglånsrente

I Elverum er en av Norges mest miljøvennlige bydeler under planlegging, og sammen med Elverum tomteselskap og SpareBank 1 Østlandet er NORDBOLIG i førersetet.

I forrige uke signerte NORDBOLIG, som den første utbyggeren, avtale med Elverum Tomteselskap om bygging av cirka 50 boenheter i miljøprosjektet Ydalir i Elverum. Boligene som skal bygges her er i miljøvennlig massivtre med framtidens byggemetoder.

Grønt boliglån
Tirsdag denne uken signerte SpareBank 1 Østlandet og Elverum Tomteselskap samarbeidsavtale om grønt boliglån med 0 i rente på deler av lånet første år. – Dette er positivt for NORDBOLIG sine kunder på Ydalir, hvor NORDBOLIG skal bygge nullutslippsboliger, forteller Finn Haug, prosjektselger i NORDBOLIG.

Et viktig signal
– Det er bra at SpareBank 1 Østlandet tar samfunnsansvar ved å tilby grønt boliglån. NORDBOLIG satser på miljøvennlige bygg, og sammen bidrar vi positivt inn i et større samfunnsregnskap. Det grønne lånet støtter opp om Ydalir-prosjektet og er et viktig signal til både boligkjøpere, politikere som vedtar reguleringsplaner og andre utbyggingsprosjekter, sier konsernsjef Oddvar Haugen i NORDBOLIG.

Ydalir et ZEN-prosjekt
Ydalir er en av sju nye bydeler i ZEN, et norsk forskningsprosjekt med svært høye miljøambisjoner. Målet er at bydelen skal slippe ut minst mulig klimagasser. Derfor må boligene som bygges her tilfredsstille strenge krav til miljøstandard.
Det skal bygges rundt 800 boenheter i Ydalir. Planlagt byggetid er mellom ti og femten år. I sentrum av Ydalir bygger Elverum kommune ny barnehage, skole og idrettshall, som skal stå ferdig til skolestart i 2019. I tillegg til å bygge hus med høye miljøambisjoner vil Ydalir bidra til et bedre kollektivtilbud i Elverum gjennom hyppigere bussavganger. Det legges ekstra godt til rette for sykkel, og det blir ladestasjoner for elbil og elsykkel i bydelen.

Sparebanken 1 Østlandet – pressemelding

NORDBOLIG og det grønne skifte.

Ydalir og Zen