Vi opplever kraftig økning i boligsalget

Media tegner et negativt bilde av et fallende boligmarked. NORDBOLIG kan vise til tall som motstrider dette. – NORDBOLIG opplever en økning i boligsalget på hele 42 % opp fra fjoråret. Vi ønsker derfor å gi et noe mer nyansert bilde av virkeligheten som nok oppleves ganske forskjellig rundt i landet, forteller daglig leder Trond Olav Horten.

Et Oslofenomen
Boligmarkedet består av mer enn bare leiligheter i sentrale strøk, men dessverre så er det kun nedgangen i salget av nye leiligheter som får overskriftene i tabloidavisene. Dette er imidlertid først og fremst et Oslo- eller storbyfenomen, og gir derfor ikke et riktig bilde av hele boligmarkedet. – Det er også verdt å merke seg at nedgangen vi nå opplever på landsbasis er sammenlignet med rekordåret 2016. Så langt i 2017 er boligsalget her i landet på gjennomsnittet for de siste 8 årene ifølge statistikken til Prognosesenteret, forklarer Horten. Dette støttes også av DNB som mener at markedet nå har normalisert seg.

Fullt trøkk i Mjøsregionen
I Mjøsregionen er det derimot fullt trøkk i nyboligmarkedet og NORDBOLIG har ut september registrert en økning i antall solgte boenheter på hele 42% sammenlignet med samme periode i fjor. – Ser vi på salgsverdien så er økningen enda større, hele 47%. Dette står i sterk kontrast til alle artiklene den siste tiden som dømmer boligmarkedet nord og ned, avslutter Horten og legger til: – NORDBOLIG har mange nye og spennende boligprosjekter på gang også i tiden fremover, og har tro på en fortsatt positivt utvikling de nærmeste årene.