Prosjektleder Bygg, Ingeniør/teknisk tegner, Kvalitets- og avviksbehandler

3 stillinger

NORDBOLIG har hatt en meget positiv utvikling de siste årene – vi opplever fortsatt sterk vekst og ønsker derfor å styrke vår tekniske stab med flere stillinger. I NORDBOLIG vil du bli del av et konsern (BEIAS Gruppen) med fokus på miljøvennlige, fremtidsrettede løsninger og bærekraftig boligbygging. Hos oss vil du finne et kompetent, hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med korte beslutningsveier.

 

Prosjektleder Bygg
Stillingen ligger i selskapet Nordbolig Innlandet AS og vil primært ha Mjøs-regionen som arbeidsområde. Mulighet for kontorplass både på Hamar og Gjøvik. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:
– Være byggherrens representant med overordnet ansvar for økonomi og fremdrift i våre egne prosjekter. Primært større bygg i betong og/eller massivtre, men også enkelte småhusprosjekter.
– Planlegge, styre og gjennomføre alt fra prosjektering, kontrahering av del- og underentrepriser og tverrfaglig prosjektledelse fram til ferdigstillelse.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:
– Byggingeniør, alternativt Teknisk fagskole/tømrerbakgrunn og relevant erfaring
– Erfaring fra prosjektledelse på større bygg er ønskelig
– Gode samarbeidsevner på tvers av fag
– Strukturert og resultatorientert med god økonomiforståelse
– Gode kommunikasjonsegenskaper muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk
– Du er opptatt av kundetilfredshet og kvaliteten på sluttproduktet

Ingeniør/teknisk tegner
Stillingen ligger i BEIAS Gruppen AS og blir en del av konsernets tekniske avdeling. Kontorplass vil bli på Hamar. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver:
– Byggemeldingstegninger, inkl. situasjonskart og terrengprofiler
– Arbeidstegninger
– Videreutvikling av detaljer/byggesystem

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:
– Byggingeniør/Teknisk fagskole
– Relevant praksis og erfaring med bruk av tegneprogrammet Revit, gjerne også Cadwork.
– Bakgrunn fra tømrerfaget er ønskelig
– Kjennskap til aktuelle lover og forskrifter

Kvalitets- og avviksbehandler
Stillingen ligger i BEIAS Gruppen AS som en felles funksjon for konsernet og vil ha Mjøs-regionen, Sør-Østerdalen og Romerike som arbeidsområde. Mulighet for kontorplass både på Hamar og Gjøvik, samt på avdelingskontorene i Elverum og Lillestrøm ved behov. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:
– Følge opp merknader etter overtakelse og lukke avvik
– Gjennomføre ettårsbefaringer og følge opp disse
– Videreutvikle avviksbehandlingssystem basert på erfaringer/kvalitetskontroll (kartlegging av systemfeil, korrigering av sjekklister etc.)
– Generell håndtering og oppfølging av løpende reklamasjoner

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:
– Takstmannutdannelse eller tilsvarende, alternativt Byggingeniør/Teknisk fagskole
– Relevant praksis og erfaring fra byggebransjen.
– Kjennskap til aktuelle standarder og toleransekrav
– Juridisk kompetanse innenfor kontraktsrett er ønskelig
– Evne til å arbeide planmessig, strukturert og effektivt
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner opp mot kunder og leverandører, og samtidig være tydelig på hvilke krav og rettigheter som gjelder.

For alle tre stillingene tilbyr vi:
– Gode muligheter for personlig utvikling i et dynamisk og fremoverlent miljø
– Å bli del av et selskap i en tradisjonsrik men svært spennende bransje som står overfor store endringer fremover, hvor vi ønsker å ta en ledende posisjon.
– Gode lønns- og pensjonsvilkår.

Spørsmål om stillingen
Kontaktperson:
Stein Arne Nørstebøen
Teknisk sjef
Telefon: 91 37 45 40
e-post: stein@nordbolig.no

Søknadsfrist:     5. september 2017
Søknad merkes med hvilken stilling det søkes på.

Om arbeidsgiveren:
NORDBOLIG er et selskap i BEIAS gruppen og jobber innen fagområdene bolig- og eiendomsutvikling, salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. Gruppen har hovedkontor på Hamar, ca 65 ansatte, sunn økonomi og hadde en omsetning på 267 mill. kroner i 2016.
Vi har eksistert siden 1992, har base i Hamar, og har gjennom årenes løp utviklet en sunn og solid økonomi. Vi har for lenge siden erkjent at for å lykkes i vår fremgang er vi avhengige av å ha dyktige og motiverte medarbeidere og samarbeidspartnere rundt oss. Derfor ønsker vi å legge forholdene best mulig til rette for at de skal trives, både i form av et trygt og godt sosialt arbeidsmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver som gir egenutvikling og tett samarbeid. På denne måten har vi blitt en attraktiv arbeidsgiver og tiltrekker oss den beste kompetansen. Dette gjør oss til en naturlig samarbeidspartner for flere og flere.