Frir til grunnskolene for å øke interessen for tømrerfaget


NORDBOLIG frir til grunnskolene i Hedmark om et samarbeid for å skape større interesse rundt yrkesfag.

Det har vært nedgang i antall søkere til yrkesfag i flere år, og selv om det nå er en liten oppgang er rekruteringen for liten. – Vi ønsker å være med å påvirke grunnskolen til å stimulere barn og ungdom til å velge yrkesfag i større grad enn i dag. Først og fremst med tanke på rekrutering til vår egen bransje, men også generelt yrkesfag, forklarer daglig leder i NORDBOLIG Hamar, Tore Runeberg.

Skape nysgjerrighet
Gjennom tilrettelagt undervisningsmateriellet kan interessen og nysgjerrigheten for yrkesfaget skapes allerede i grunnskolen. Runeberg viser til BoligABC som tilrettelagt undervisningsmaterielle som alle skolene kan benytte seg av. Undervisningsmateriellet er knyttet til kompetansemålene i læreplanen og med referanse til hvert årstrinn. Hovedtemaene er anskaffelse av bolig, boligproduksjon, ute-/grøntanlegg, universell utforming, arkitektur, økonomi og yrker i byggenæringen.
Dette oppfyller intensjonene i læreplan for grunnskolen, og det gir fagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk og programfag et praktisk og nyttig innhold.

Praktiske og teoretiske øvelser
Undervisningsmateriellet i BoligABC knyttes opp mot forskjellig type øvelser.
Øvelsene kan gjennomføres med skolens egne krefter eller i et partnerskap med et byggefirma. NORDBOLIG vil gjerne være et slik firma som skolen kan knytte kontakter med. Det finnes både praktiske og teoretiske øvelser. F.eks. kan en oppgave i personlig økonomi knyttes opp til temaet «hvordan pusse opp rommet mitt» Her kan man tegne og beskrive eget rom, man kan sette opp overslag se på muligheter for møbler, farger, lys og lignende.

Yrkesfag gir mange muligheter
NORDBOLIG er en godkjent lærebedrift og tar hvert år inn 2-3 nye lærlinger i tømrerfaget. Med en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen, har du gode muligheter for å få en spennende jobb når du er ferdig. Dette gjelder enten du tar fag-/svennebrev eller du tar videreutdanning ved en teknisk fagskole, en høgskole eller et universitet, sier Runeberg og håper at mange grunnskoler i virksomhetens nærområde takker ja til et samarbeid fra skoleåret 17/18.